Tale til GIV nytårs-middag d. 25. januar 2020

Katrine Skov

2019 var jubilæumsår for GIV – et langt festår.
Jeg synes det har været en stor oplevelse at deltage i de forskellige arrangementer.
Alt fra udgivelse af årbog sammen med lokalhistorisk forening (i december 2018) til udstillinger, receptioner og taler.
I forbindelse med Gladsaxedagen fik vi besøg af vores kolleger fra Sutton, Minden, Charlottenburg-Wilmersdorf og Gagny. Jeg var selv involveret i at afholde den årlige Twin-Town konference, som gik rigtig godt, synes jeg.
Et af de sidste arrangementer i feståret var filmvisning af venskabsarbejdet i løbet af de sidste 50 år. Filmaftenen var et fint indblik i mange af aktiviteterne i forbindelse med venskabsarbejdet. Tak til filmklubben for arbejdet med at finde film  
Det er gået op for mig, at jubilæumsåret har haft stor betydning for mit kendskab til venskabssamarbejdet – og for den sammenhæng, det indgår i – i historien.
Nu var GIV ikke den eneste venskabsforening, som havde jubilæum i 2019.
GIVs Søsterforeningen GEFis fra Minden fyldte 40 år i 2019
Borgmester Jürgen Pyrdok har et indlæg i deres jubilæumsskrift, hvor han skriver:

”Efter den anden verdenskrig blev partnerskaber på tværs af landegrænser et vigtigt instrument til forsoning i Europa og til europæisk integration. Ved hjælp af en forsigtig tilgang, fulgt op af adskillige besøg og personlige kontakter, blev tidligere fjender til venner.”

Jeg synes det er smukt beskrevet. Og det er nødvendigt at se på Europa i et historisk lys. I dag tager vi mange ting for givet, som ikke var det for 50 år siden, da foreningen startede.
2020 er udnævnt til dansk-tysk kulturelt venskabsår, for at understrege, at Danmark og Tyskland ikke blot er naboer, men også partnere i politik, historie, økonomi og kulturfællesskaber.
Venskabsåret markerer 30 året for Berlinmurens fald i 2019. Og så er 2020 100-året for den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland.
Grænsesamarbejdet er stærkt mellem Danmark og Tyskland og et forbillede i flere andre sammenhænge.
I marts 2020 er 65 år siden, at Tyskland (dengang Vesttyskland) og Danmark indgik København-Bonn-erklæringerne, som fastsætter rettigheder for de mindretal, der bor på hver sin side af grænsen.
Erklæringerne er i dag en inspiration i EU-sammenhænge, når der er konflikter mellem andre nationer, hvor en vis del af indbyggerne bor uden for landets grænse.
Det dansk-tyske venskabsår bliver markeret med over 100 forskellige arrangementer - teater, musik og film, der har rod i Tyskland og fælles dansk-tysk kultur.
Nationalmuseets har i øjeblikket en Tysklandsudstilling, som viser de bedste af Tysklands kulturelle perler: Goethe, Bauhaus, Gutenberg, Volkswagen, Rittersport og meget mere. Jeg har selv været inde og se udstillingen – og jeg synes helt bestemt, den er et besøg værd.
I GIV har vi også drøftet, hvordan vi kan være med til fejre venskabsåret. Der er netop udsendt invitation til en fælles teatertur til det kongelige for at se Mutter courage og hendes børn – d. 17. marts.
GIVs rejse i 2020 går netop til Minden. Det er et godt valg.

I jubilæumsskriftet roser borgmesteren i Minden GEFis som forening, der understøtter venskabssamarbejdet. For det er jo ikke nok at have besøg på borgmesterniveau.

”Venskabsforeninger bygget på frivillige kræfter er med til at fremme og konsolidere de eksisterende internationale venskaber i Europa, skabe interkulturel kompetence og fremme civilsamfundets engagement.”

Det er flotte ord og vigtige pointer. Også her i Gladsaxe er GIV med til at pleje venskabsarbejdet og fylde det med liv, når vores borgere som besøger borgere i vores venskabsbyer – og omvendt. Stor ros – og TAK for det.

Venskabsforeningen kan etablere netværk af medmenneskelighed og tolerance – og respekt for hinanden. Og partnerskaber repræsenterer den mangfoldighed, der findes i vores verden. Sprog og kontakter til mennesker i andre lande åbner døre og mindsker forbehold. Det at lære andre kulturer at kende - og lære af hinanden er et uvurderligt aktiv og af stor værdi.

GIV er blevet 50 år. Det er imponerende. Jeres arbejde med Bypartnerskaber har bidraget til stabilitet og fred i Europa i næsten 75 år. Det skulle gerne fortsætte i de næste 75 år.
Og det er en god grund til, at vi sammen fortsætter med at dyrke kontakterne og fylde dem med liv.

Tak for alt i det gamle år – og Godt Nytår!