Berlin 2010

Berlin er et populært rejsemål. Det har Gladsaxe Internationale Venskabsforening erfaret mange gange gennem sin 40-årige historie.

 

Af Arne Hermann

 

Venskabsbåndene til delkommunen Bezirk Wilmersdorf styrkes også af, at der i Wilmersdorf findes en aktiv venskabsforening i lighed med vores GIV.

Årets venskabsbyrejse gik til Wilmersdorf, som sidste år havde en medlemsrejse hertil, - så dette års genbesøg bød på mange hyggelige genopfriskninger af gode minder og bekendtskaber.

Det var netop temaet for Lars Abels hilsen som Gladsaxe Venskabsformand ved en velbesøgt komsammen på Wilmersdorfs rådhus i selve rådssalen. 

Selvom både jeg i Gladsaxe og min kollegaformand Joachim Krüger er kommunalpolitikere, så er det borgerne der er basis i venskabsarbejdet, betonede Lars Abel.

Og her må man glæde sig over at vi i Gladsaxe ofte er nær ved at springe rammerne, når vi arrangerer rejser til Berlin. Længe før tilmeldingsfristen var udløbet, kunne kassereren melde fuldt hus, godt 50 medlemmer, alt hvad en bus kan
rumme. For den tekniske side af sagen stod Fogt Studiorejser, som havde sørget for bl.a. 4-stjernet hotel på det centrale Kurfürstendamme.

Her stod vores to trofaste kontaktpersoner Karin Nagel og Mary Luckfiel og tog imod, hvorefter der fulgte nogle hektiske dage - tilrettelagt af GIV's rejseudvalg: Edith Hertz. Ida krog og formanden Kirsten Hansen, som fik megen ros for arrangementet.

Et ægte rådhustårn

På programmet var bl.a. besøg i den rigsdagsbygning bag kulisseme, hvor vi fik orientering om det tyske parlament og den politiske situation. Også et blik på de russiske soldaters graffiti fra de hektiske dage ved krigens slutning i 1945, og besøg i den enorme kuppel.

Der var festlig komsammen i kommunalbestyrelsens mødesal på Wilmersdorfs rådhus og frokost i Rådhuskælderen og besøg på borgmester Monika Thimens kontor på Charlottenburgs rådhus, hvor de mest mobile vovede sig op i det næsten 100 meter høje rådhuståm. Flot restaureret i Wilhelmisk stil efter krigens ødelæggelser. 

Da der var venskabsaften på Wilmersdorfs rådhus, blev man mødt med ægte gammeldags lirekassemusik, mens "Sangsvalerne" fra Gladsaxe underholdt i en lidt anden genre med populære sange på dansk og tysk under ledelse af Ida og Erling Krog. Et andet festligt indslag var en aften i det gigantiske Friederichstadt Polast der bød på et forrygende cabaret show i international klasse.

 

En tak

Rent personligt siger jeg dybfølt tak til alle de medarbej dere, der bidrog til dette arrangement.

For første gang i foreningens 40-årige historie var jeg med som "nydende", mens alle kollegaerne sørgede for det praktiske og stod bi, når der var problemer.  Således kunne jeg koncentrere mig om det historiske og kulturelle undervejs. Noget, mange udtalte sig positivt om. Der er kultur og  historie overalt fra kejsertid over demokratisk Weimarrepublik, nazidiktatur, to verdenskrige, kold krig m.v. Et  dystert minde var et besøg i  konzentrationslejren Sachsenhausen, hvor både nazister og kommunister havde indespærret anderledes tænkende. De såkaldte "statsfjender".