Hvem er GIV

Foreningen er stiftet den 30.10.1969 for at fremme international forståelse og samkvem. Gennem mere end tre årtier har foreningen gennemført:

  • Medlemsrejser til venskabsbyer, gennemsnitlig en rejse pr. år.
  • Genbesøg her med venskabsbykomsammen, oftest i Gladsaxe Kommunes smukke europahus Højgård på Bagsværd Hovedgade.
  • Traditionel nytårsfest med stor tilslutning
  • Udflugter og institutionsbesøg til lokale og andre seværdigheder.
  • Foredrag om internationale forhold ved kyndige folk, fx politikere, bladfolk, skolefolk, ambassadefolk m.v.
  • Ofte invitationer fra Gladsaxe Kommune til kunstudstillinger, koncerter, receptioner m.v.
  • Informationsmøder om venskabsbyerne ved gæster udefra og lokale kræfter
  • Rejseforedrag af professionelle og andre, bl.a. i forbindelse med Foreningen Norden
  • Bidrag til lokalaviser, dagspressen, Radio Gladsaxe m.v. om venskabsbyarbejdet

Velkommen i Venskabsforeningen. I Gladsaxe Kommune er venskabsbyarbejdet åbent for alle ! Interesseret?

Kontakt Lejla Thorslund på tlf.: 3967 5645 eller e-mail: lajla.thorslund@webspeed.dk