Borgmestertale fra GIVs jubilæum

Åbning af udstilling i anledning af GIV’s 50 års jubilæum, Rådhushallen 20.5.2019

Velkommen til en hyggelig eftermiddag her i rådhushallen i venskabsbysamarbejdets tegn.

Med krig og ufred som den sørgelige baggrund, blev venskabsbyerne tænkt som en måde, helt almindelige mennesker privat eller gennem foreninger kunne være med til at stifte fred på jord.
Det var Foreningen Norden, der efter 1. verdenskrigs ophør opfandt begrebet: venskabsby. Og det var også Foreningen Norden, der i 1952 tog initiativ til, at vi her i Gladsaxe fik den stockholmske forstad Solna som vores første venskabsby. Tre år senere Ski i Norge tre år til.
I 1966 var Gladsaxe så engageret i kampen for fred i Europa og venskabsbyer-ne, at vi fik et lokalt Europaudvalg med vores senere borgmester Tove Smidth som formand. Dengang fik vi også et Europasekretariat, det, som vi i dag ken-der som Internationalt Sekretariat.
Gladsaxe Internationale Venskabsforening, det som vi i daglig tale kalder GIV, blev stiftet i 1969. Det er en forening, der har vist sig at have stor livskraft, og med sine små er foreningen”still going strong” med små.

GIV’s formål er at fremme international forståelse og samkvem. Og sammen med kommunens Internationale Sekretariat har GIV gennem årtierne hjulpet adskillige privatpersoner, foreninger, spejdere, folkedansere, firmaer, klubber, skoler og andre til at knytte kontakter med ligesindede i venskabsbyerne.

I dag er vi meget optaget af ar arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig gennem vores Gladsaxestrategi. Et af målene – mål nr. 17 – hedder Partner-skab for handling. Det er mit yndlingsmål, fordi jeg tror på, at vi når længst ved at arbejde sammen i partnerskaber.

I år kan GIV fejre 50-års jubilæum. Og man kan med rette sige, at I har været forud for jeres tid. For I har allerede gennem 50 år har arbejdet med partnerskaber. For I været med jeres indsats været med til at skabe en bedre verden gennem jeres arbejde med at skabe og understøtte partnerskaber mellem os her i Gladsaxe og vores venskabsbyer ude i verden.

Vi har i dag 15 venskabsbyer i Gladsaxe Kommune. De er spredt over både Nor-den, Øst- og Vesteuropa. Derudover har vi også en venskabsby i Japan. Mange gladsaxeborgere har siden 1952 været i nær kontakt med én eller flere af ven-skabsbyerne og knyttet venskaber, der rækker ud over landegrænser og forskel-ligheder.

Mange venskabsbånd er i dag så stærke, at de ikke længere har brug for hjælp fra hverken GIV eller kommunen for at overleve. Roerne i Bagsværd mødes regelmæssigt med roere fra Wilmersdorf og Minden. Spejdere og FDF’ere mødes med venskabsbyernes unge i PAGGS-regi, folkedanserne har deres kontakter og så videre. Det er dejligt! For det er – og har altid været - målet med venskabsbysamarbejdet: nemlig at involvere flest mulige borgere.

I anledning af GIV’s 50-års jubilæum er vi samlet her i dag for at åbne denne flotte udstilling, som fortæller historien om GIV og venskabsbysamarbejdet gennem et halvt århundrede. Om et øjeblik kan I gå på opdagelse i plancherne! Og tag gerne et hæfte med hjem, hvis I gerne vil læse lidt mere om vores venskabsbyer og ikke mindst baggrunden for samarbejdet med dem. I hæftet kan I både læse om dem, vi har i dag, og dem, vi har sagt farvel til undervejs.

Tillykke til GIV og tak for 50 års arbejde i venskabets tegn.