Besøg i Grundtvigs Kirke

Fredag 5. april 2019 kl. 14.00

Mødested foran kirken: På Bjerget 14B, 2400 København NV

Året 2019 står i GIVs 50 års jubilæum’s tegn, og der vil i løbet af året være en del arrangementer, der markerer denne milepæl i foreningen.

Men der er naturligvis også plads til andre spændende arrangementer.

Vi har således arrangeret et besøg for GIVs medlemmer i en af Københavns mest imponerende kirker. Grundtvigs Minde-Kirke var kirkens oprindelige navn. Nu hedder den Grundtvigs Kirke, men omtales næsten altid i bestemt form som ”Grundtvigskirken”.

En meget stor del af Gladsaxe’s borgere kan hver dag se op til den store, flotte kirke, der knejser på Bispebjerg Bakke et af Københavns højeste punkter, hvorfor adressen ”På Bjerget” ikke er helt forkert.

Vi får indledningsvis en kort introduktion om kirkens tilblivelse og om mændene bag det mægtige projekt, der blev indviet i september 1940. Bygmesteren var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). Jensen Klint døde inden kirken blev opført og hans søn arkitekt Kaare Klint (1888-1954) overtog efter faderens ønske fuldførelsen. Kaare Klints søn Esben Klint (1915-69) har stået for de sidste arbejder på kirken.

Herefter ser vi kirken, krypten og kirkeloftet med det fantastiske håndværk og slutter i tårnets imponerende tømmerkonstruktion med flot udsigt over København (og til Gladsaxe).

Kirken er virkelig imponerende arkitektonisk flot og med håndværksarbejde, som blev udført af særligt udvalgte murere, tømrere m.fl.

Efter rundvisningen er der mulighed for lidt socialt samvær på den nærliggende restaurant: ”Café Bjerget” på Bispebjerg Torv.

Her er valget frit, om det skal være kaffe/te og kage eller noget andet godt alt for egen regning.

Vi glæder os til at mødes med mange GIV-medlemmer. Der er god plads i Grundtvigskirken, derfor regner vi ikke med, at vi denne gang bliver nødt til at begrænse deltagerantallet. Vi håber derfor, du/I sætter kryds i kalenderen 5. april, og deltager i kirketuren til Bispebjerg.

Deltagelse for GIV medlemmer kr. 35,- for guidet rundvisning. Pris for ikke-medlemmer kr. 50,-

Indbetaling af deltagerprisen skal ske til GIVs bankkonto 5018-1353314 senest 21. marts betalingen er din endelige tilmelding. HUSK navn(e) i rubrikken til modtageren, og angiv om du/I går med på café.