Arrangementer

Generalforsamling

GIVs ordinære generalforsamling afholdes mandag 30. maj 2022 kl. 19.00 i Søborg Kirkes Menighedslokaler, Frødings Allé 2, 2860 Søborg (lige bag ved kirken).

I forlængelse af selve generalforsamlingen vil viceborgmester Serdal Benli fortælle om ”Gladsaxe-hjælper-Ukraine venskabsforeningen”s aktiviteter.

Der serveres kaffe/the og brød til deltagerne. Vi ser frem til hyggeligt samvær.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for 2019, 2020 og 2021.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forslag til foreningsaktiviteter i 2022 og 2023.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023.
 7. Valg af:
  • Formand (for 1 år).
  • Kasserer (for 2 år).
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (3 for 2 år & 2 for 1 år).
  • 2 suppleanter (for 1 år).
  • 2 Revisorer.
  • 1 revisorsuppleant.
 8. Arbejdsudvalg for ad hoc hjælp.
 9. Eventuelt.

 
Efterlysning:
Vi har behov for at finde en person, som vil påtage sig opgaven som kasserer.  Tror du, at du kan påtage dig dette, må du meget gerne kontakte undertegnede straks: 4030 3075.

Alle medlemmer, som har betalt kontingent i 2020, 2021 og 2022, har stemmeret. Indbetalinger for 2021 og 2022 foreslås overført til 2023.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4, bedes fremsendt til formanden straks muligt og senest 12. maj 2022.